نتایج :

whosonline

موضوع

$whosonline

این متغیر <b>افراد آنلاین</b> را نمایش میدهد . برای استفاده از این متغیر باید آنرا در قالب index_boardstats قرار دهید .<br />
<br />
برای ویرایش قالب افراد آنلاین به مسیر زیر برید :<br />
قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Index Page Templates<br />
<br />
سپس قالب index_whosonline را ویرایش کنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی