نتایج :

welcome pms usage

موضوع

$lang->welcome_pms_usage

این متغیر <b>وضیعت پیغام های خصوصی خوانده نشده و مجموع آنها</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب header_welcomeblock_member باید قرار دهید .<br />
<br />
این قالب در مسیر :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Header Templates<br />
قرار دارد . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی