نتایج :

welcome guest

موضوع

$lang->welcome_guest

این متغیر <b>متن خوش آمدگویی به مهمان</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
<br />
این متغیر فقط برای مهمان قابل نمایش بوده و معمولا در قالب header_welcomeblock_guest استفاده می شود .

متغیر های header_welcomeblock_guest

متغیر های header_welcomeblock_guest
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی