نتایج :

welcome back

موضوع

$lang->welcome_back

این متغیر <b>نام کاربری</b> و <b>آخرین بازدید کاربر</b> از انجمن رو نمایش میده .<br />
<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر باید آنرا در قالب header_welcomeblock_member قرار دهید .<br />
البته دلیل آن این است که این متغیر فقط برای کاربر نمایش داده میشود نه مهمان ! ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی