نتایج :

website

موضوع

$post['website']

این متغیر آدرس وبسایت/انجمن وارد شده از سوی کاربر را در قالب postbit_www نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی