نتایج :

warninglevel

موضوع

$post['warninglevel']

این متغیر درصد هشدار داده شده از سوی مدیران به کاربر را در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی