نتایج :

warning link

موضوع

$warning_link

این متغیر لینک مربوط به اعتبارهای کاربر (reputation.php) را نمایش میدهد .

$warning_level

این متغیر مقدار درصد اخطار داده شده به کاربر را نمایش میدهد .

پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه

Thread Link <br />
<br />
1.2 <br />
1.6 <br />
رایگان <br />
این پلاگین به مدیران انجمن اجازه میدهد که در صورت نیاز موضوع را ویرایش کرده و موضوع را به آدرس دیگری ریدایرکت بکنند . <br />
<br />
<br />
برای نصب پلاگین Thread Link کافی است فایل tlink.php موجود در فایل پیوست را در مسیر :<br />
inc > plugins<br />
<br />
آ ...

$lastpost_link

این متغیر ، <b>لینک آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
href={$lastpost_link}</code>

add rel=&quot;nofollow&quot; to all the external links

<span style="color:#ff3333;">بروز رسانی در تاریخ : 26 مرداد 1395</span><br />
<br />
<br />
کد نوفالو (nofollow) چیست؟<br />
<br />
نوفالو (nofollow) یک کد بصورت “rel=”nofollow  است که در کد لینک های سایت شما قرار میگیرد. کد نوفالو (nofollow) به موتورهای جستجو نشان میدهد که نباید به دنبال این لینک بروند. در واقع شما با استفاده از کد نوفالو (nofollow) به موتورهای جستجو خبر میدهید ک ...
موضوع مشابه
پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه, پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی