نتایج :

usertitle

موضوع

$post['usertitle']

این متغیر ، <b>عنوان کاربری</b> کاربر را در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی