نتایج :

userreputation

موضوع

$post['userreputation']

این متغیر مقدار اعتباری که کاربر دارد را در پست بیت نمایش میدهد .<br />
این متغیر فقط در نسخه <b>1.8</b> قابل استفاده است .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی