نتایج :

unreadreports

موضوع

$unreadreports

این متغیر <b>هشدار (گزارش) های خوانده نشده</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
<br />
برای ویرایش قالب هشدار محرومیت کاربر ، به مسیر زیر برید :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Global Templates<br />
<br />
سپس قالب global_unreadreports رو ویرایش بکنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی