نتایج :

thumblist

موضوع

$post['thumblist']

این متغیر لیست تصاویر بندانگشتی را در قسمت پیوست ها نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی