نتایج :

threads

موضوع

پلاگین Count Threads - شمارش موضوعات

Count Threads <br />
<br />
0.1 <br />
1.6* <br />
رایگان <br />
نمایش تعداد موضوعات ایجاد شده در پروفایل کاربری به همراه لینک یافتن موضوعات<br />
 <br />
<br />
برای نصب پلاگین کافی است فایل count_threads.php موجود در فایل پیوست را در مسیر :<br />
inc > plugins<br />
 آپلود کنید .<br />
سپس به قسمت پلاگین ها(افزونه ها ...

$unapproved['unapproved_threads']

این متغیر ، <b>تعداد موضوعات تایید نشده</b> را نمایش میدهد . (فقط برای گروه مدیریتی)<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .

$threads

این متغیر ،<b> تعداد موضوعات هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، باید آنرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .
موضوع مشابه
پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه, پلاگین سرمایه,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی