نتایج :

threadnum

موضوع

$post['threadnum']

این متغیر تعداد موضوعات ایجاد شده توسط کاربر را در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی