نتایج :

statusicon

موضوع

$statusicon

این متغیر ، <b>آیکون وضعیت زیر انجمن ها</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر برای نمایش آیکون وضعیت زیرانجمن ها ، انرا در قالب forumbit_depth3 قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی