نتایج :

starimage

موضوع

$post['starimage']

این متغیر آدرس ستاره کاربری را برای استفاده در متغیر <img نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی