نتایج :

reputation

موضوع

دریافت پیغام خصوصی به هنگام دریافت اعتبار جدید

PM On Reputation<br />
<br />
1.0<br />
1.6<br />
رایگان<br />
این پلاگین برای شما پیغام خصوصی ارسال خواهد کرد در صورتی که شما اعتبار جدیدی دریافت بکنید .<br />
<br />
<br />
برای نصب این پلاگین ابتدا فایل pmonreputation.php موجود در پوشه inc فایل پیوست را در داخل پوشه :<br />
inc > plugins<br />
آپلود کنید .<br />
سپس ...
موضوع مشابه
Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log, Private Message Log,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی