نتایج :

profilefield

موضوع

$post['profilefield']

این متغیر فیلدهای پروفایل تعیین شده توسط مدیریت را در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی