نتایج :

privatemessage text

موضوع

$privatemessage_text

این متغیر ، <b>عنوان پیغام خصوصی ارسالی</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب global_pm_alert قرار دهید .

$forum_viewers_text

این متغیر ، <b>تعداد افراد در حال بازدید از انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .<br />
<br />
این قالب در مسیر زیر قرار دارد :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Forum Bit Templates ...
موضوع مشابه
کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text), کدهای کاربردی : مات کردن متن (Blurry Text),
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی