نتایج :

posturl

موضوع

$post['posturl']

این متغیر ، <b>آدرس هر پست را همراه با شمارنده</b> نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی