نتایج :

postlink

موضوع

$post['postlink']

این متغیر لینک مختص به هر پست (ارسال) را نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی