نتایج :

post number

موضوع

$post_number

این متغیر شماره پست را نمایش میدهد .

$post['pid']

این متغیر ، <b>آیدی پست</b> را در قالب پست بیت نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب postbit یا postbit_classic قرار بدید .
موضوع مشابه
$post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'], $post['profilelink'],
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی