نتایج :

post

موضوع

$post_number

این متغیر شماره پست را نمایش میدهد .

$post['pid']

این متغیر ، <b>آیدی پست</b> را در قالب پست بیت نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب postbit یا postbit_classic قرار بدید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی