نتایج :

pending joinrequests

موضوع

$pending_joinrequests

این متغیر هشدار مرتبط با <b>کاربران در انتظار تایید درخواست عضویت در گروه</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
<br />
برای ویرایش قالب هشدار بسته بودن انجمن برای کاربران ، به مسیر زیر برید :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Global Templates<br />
<br />
سپس قالب global_pending_joinrequests رو ویرایش بکنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی