نتایج :

path

موضوع

$icon['path']

این متغیر آدرس آیکون پست را برای استفاده در تگ <img نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی