نتایج :

onlinestatus

موضوع

$post['onlinestatus']

این متغیر <b>وضعیت آنلاین/آفلاین بودن کاربر</b> در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی