نتایج :

mybbversion

موضوع

$mybbversion

این متغیر <b>نسخه MyBB</b> را نمایش میدهد .<br />
البته اگر تنظیم مربوط به نمایش نسخه در تنظیمات انجمن ، فعال باشد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی