نتایج :

moderators

موضوع

$moderators

این متغیر ، <b>لیستی از مدیران انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_moderators قرار دهید .<br />
این متغیر با متغیر $modlist متفاوت بوده و کار متغیر $modlist نمایش محتویات forumbit_moderators هست .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی