نتایج :

modcplink

موضوع

$modcplink

این متغیر محتویات موجود در قالب header_welcomeblock_member_moderator را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای ویرایش محتویات این قالب به مسیر زیر برید :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Header Templates<br />
<br />
سپس قالب header_welcomeblock_member_moderator را ویرایش بکنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی