نتایج :

logoutlink

موضوع

$logoutlink

این متغیر <b>لینک خروج از حساب کاربری</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر باید آنرا در قالب <b>index_boardstats </b>قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی