نتایج :

lastpost link

موضوع

$warning_link

این متغیر لینک مربوط به اعتبارهای کاربر (reputation.php) را نمایش میدهد .

پلاگین Thread Link - ریدایرکت کردن موضوع به لینک دلخواه

Thread Link <br />
<br />
1.2 <br />
1.6 <br />
رایگان <br />
این پلاگین به مدیران انجمن اجازه میدهد که در صورت نیاز موضوع را ویرایش کرده و موضوع را به آدرس دیگری ریدایرکت بکنند . <br />
<br />
<br />
برای نصب پلاگین Thread Link کافی است فایل tlink.php موجود در فایل پیوست را در مسیر :<br />
inc > plugins<br />
<br />
آ ...

$full_lastpost_subject

این متغیر ، <b>عنوان کامل آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
معمولا از این متغیر به عنوان title لینک استفاده میشود ، به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
title={$full_lastpost_subject}</code> ...

$lastpost_link

این متغیر ، <b>لینک آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
href={$lastpost_link}</code>

$lastpost_date

این متغیر ، <b>تاریخ آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost_subject

این متغیر <b>عنوان آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد . <br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، باید آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost

این متغیر ، <b>آخرین ارسال</b> را نمایش میدهد . (نمایش محتویات قالب forumbit_depth2_forum_lastpost)<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .

add rel=&quot;nofollow&quot; to all the external links

<span style="color:#ff3333;">بروز رسانی در تاریخ : 26 مرداد 1395</span><br />
<br />
<br />
کد نوفالو (nofollow) چیست؟<br />
<br />
نوفالو (nofollow) یک کد بصورت “rel=”nofollow  است که در کد لینک های سایت شما قرار میگیرد. کد نوفالو (nofollow) به موتورهای جستجو نشان میدهد که نباید به دنبال این لینک بروند. در واقع شما با استفاده از کد نوفالو (nofollow) به موتورهای جستجو خبر میدهید ک ...
موضوع مشابه
سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید, سری شکلک های جدید,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی