نتایج :

icon

موضوع

$attachment['icon']

این متغیر ، آیکون مرتبط با نوع فایل پیوست شده را در کنار فایل پیوست نمایش میدهد .

$post['icon']

این متغیر ، <b>آیکون پست</b> را نمایش میدهد.
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی