نتایج :

headerinclude

موضوع

$headerinclude

این متغیر <b>محتویات موجود در قالب headerinclude</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب index موجود در مسیر :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Index Page Templates<br />
قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی