نتایج :

footer

موضوع

$footer

این متغیر ، <b>فوتر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای ویرایش فوتر به مسیر زیر برید :<br />
قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Footer Templates<br />
<br />
سپس قالب footer را ویرایش کنید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی