نتایج :

fieldname

موضوع

$post['fieldname']

این متغیر عنوان فیلد پروفایل را در قالب postbit_profilefield نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی