نتایج :

editpost

موضوع

$editreason

این متغیر جعبه وارد کردن علت ویرایش را به کاربر نمایش میدهد .<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب editpost قرار دهید .

$loginbox

این متغیر هشدار مربوط به ورود به انجمن را به کاربر در حالت مهمان نمایش میدهد و اجازه ویرایش را به وی نمیدهد .<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب editpost قرار دهید .

$lang->edit_post

این متغیر عنوان ویرایش پست را در قالب editpost نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی