نتایج :

editnote

موضوع

$post['editnote']

این متغیر یادداشت مربوط به ویرایش متن را که کاربر به صورت دلخواه آنرا وارد کرده نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی