نتایج :

editedprofilelink

موضوع

$post['editedprofilelink']

این متغیر لینک پروفایل کاربری که ارسال را ویرایش کرده است نمایش میدهد .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی