نتایج :

contactlink

موضوع

$mybb->settings['contactlink']

این متغیر <b>لینک تماس با ما</b> را نشان میدهد . (سازگار با نسخه 1.8)<br />
<br />
برای استفاده ، آنرا در قالب footer_contactus قرار دهید ، به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
<a href={$mybb->settings}>{$lang->bottomlinks_contactus}</a></code>
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی