نتایج :

button www

موضوع

$lang->postbit_button_qdelete

این متغیر از نوع متغیر های زبان است . این متغیر عنوان دکمه حذف اطلاعیه که در فایل announcements.lang.php تعریف شده است را نمایش میدهد .<br />
از این متغیر در قالب announcement_quickdelete استفاده کنید .

$post['button_delete_pm']

این متغیر ، دکمه <b>حذف پیغام خصوصی</b> را نمایش میدهد .

$post['button_forward_pm']

این متغیر ، دکمه <b>ارسال پیغام خصوصی به دیگری</b> را نمایش میدهد .

$post['button_reply_pm']

این متغیر ، <b>دکمه پاسخ به پ.خ</b> را در پست بیت به هنگام ارسال پاسخ به پیغام خصوصی را نمایش میدهد .

$post['button_purgespammer']

این متغیر ، دکمه <b>پاکسازی به عنوان اسپمر</b> را در پست بیت نمایش میدهد .

$post['button_quote']

این متغیر <b>دکمه نقل قول</b> را نمایش میدهد .

$post['button_quickrestore']

این متغیر<b> دکمه بازگردانی پست حذف شده</b> را نمایش میدهد .

$post['button_quickdelete']

این متغیر <b>دکمه حذف</b> را نمایش میدهد .

$post['button_edit']

این متغیر ، <b>دکمه ویرایش سریع </b>را نمایش میدهد .

$post['button_rep']

این متغیر ، <b>دکمه اهدا اعتبار به کاربر</b> را نمایش میدهد .

$post['button_find']

این متغیر ، <b>دکمه یافتن ارسالهای کاربر</b> را نمایش میدهد .

$post['button_www']

این متغیر ، <b>دکمه وبسایت کاربر</b> را نمایش میدهد .

$post['button_pm']

این متغیر ، <b>دکمه ارسال پ.خ</b> را نمایش میدهد .

$post['button_email']

این متغیر ، <b>دکمه ارسال ایمیل به کاربر</b> را در پست بیت نمایش میدهد .
موضوع مشابه
کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button, کدهای کاربردی : دکمه دانلود ساخته شده با سی اس اس Pure CSS Animated Download Button,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی