نتایج :

bannedwarning

موضوع

$bannedwarning

این متغیر هشدار مرتبط با محرومیت کاربر را نمایش میدهد .<br />
<br />
<br />
برای ویرایش قالب هشدار محرومیت کاربر ، به مسیر زیر برید :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Global Templates<br />
<br />
سپس قالب global_bannedwarning رو ویرایش بکنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی