نمایش تقویم انتخاب تاریخ برای افزودن رویداد

$select_calendar

این متغیر تقویم انتخاب تاریخ را به هنگام افزودن رویداد جدید نمایش میدهد .
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب calendar_addevent_calendarselect قرار دهید .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addevent_calendarselect

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :