نمایش لینک ورود به انجمن هنگام ویرایش پست

$loginbox

این متغیر هشدار مربوط به ورود به انجمن را به کاربر در حالت مهمان نمایش میدهد و اجازه ویرایش را به وی نمیدهد .
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب editpost قرار دهید .

Parent Template : Edit Post Templates
Template Name : editpost

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :