متغیر زبانی : نمایش عنوان "گزینه ها"

$lang->private_option

این متغیر از نوع متغیرهای زبانی lang است و عنوان "گزینه ها" را در قالب calendar_addevent نمایش میدهد .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addevent

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :