متغیر زبانی : نمایش عنوان "توضیحات رویداد"

$lang->event_details

این متغیر از نوع متغیر های زبان lang است . برای نمایش عنوان "توضیحات رویداد" از این متغیر در قالب calendar_addevent استفاده کنید .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addevent

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :