متغیر زبانی : نمایش عنوان "تاریخ رویداد"

$lang->event_date

این متغیر از نوع متغیرهای زبان lang است . برای نمایش عنوان "تاریخ رویداد" این متغیر را در قالب calendar_addevent قرار دهید .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addevent

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :