متغیر زبانی : نمایش عنوان "ویرایش پست یا ارسال"

$lang->edit_post

این متغیر عنوان "ویرایش پست" را در قالب editpost نمایش میدهد .

Parent Template : Edit Post Templates
Template Name : editpost

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :