متغیر زبانی : نمایش عنوان "افزودن رویداد عمومی"

$lang->add_public_event

این متغیر عنوان "افزودن رویداد عمومی" را در قالب calendar_addeventlink نمایش میدهد .
برای استفاده از این متغیر زبانی lang کافی است آنرا در قالب calendar_addeventlink قرار دهید .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addeventlink

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :