متغیر زبانی : نمایش عنوان "افزودن رویداد شخصی"

$lang->add_private_event

این متغیر عنوان "افزودن رویداد شخصی" را در قالب calendar_addeventlink نمایش میدهد .

Parent Template : Calendar Templates
Template Name : calendar_addeventlink

نویسنده :
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :