وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

کوچیک کردن متن

http://www.8pic.ir/images/49031678455615135963.png

می خواستم یکم اندازش کوچیک بشه
متنش هم کوچیک تر بشه
کدوقسمتو باید تغییر بدم؟
پاسخ های کاربران 11
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 2
ویرایش کلاس left-top-txt a در global.css

image
تعداد ارسال ها : 82
ارسال: 3
ممنونSmile
چطور اون قسمت ابی رنگ نفی تو طول و اندازشو وابسته ب متن کنم؟
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 4
اگر منظورتون کادری هست که دور متن ایجاد میشه ، میتونید padding رو کمتر کنید .

image
تعداد ارسال ها : 82
ارسال: 5
می خوام وابسته ب متن بشه
با زیاد و کم شدن متن تغیر اندازه بده
امکانش هست؟
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 6
همون padding رو شما کمتر کنید اوکی میشه چون طول و عرض خاصی براش تعریف نشده

image
تعداد ارسال ها : 82
ارسال: 7
دقیقا میشه کدوم قسمت؟
کداش اینه

.left-top-txt{position:absolute;top:20px;left:60px;font size:5px;}
.left-top-txt a,left-top-txt a:hover{text-decoration:none;color:#fff;background:#006680;border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;-o-border-radius:7px;-ms-border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 15px black inset;-moz-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-webkit-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-o-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-ms-box-shadow:0px 0px 15px black inset;padding:10px 35px 10px 35px;text-shadow:1px 1px black;}
.left-top-txt img{position:absolute;top:-8px;left:-42px;}
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 8
این کد :
padding:10px 35px 10px 35px;
در کلاس left-top-txt a,left-top-txt a:hover

image
تعداد ارسال ها : 82
ارسال: 9
این اندازه متنش میشه کدوم قسمت؟
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 10
باید کد زیر رو بهش اضافه کنید :
font-size:12px;

image
تعداد ارسال ها : 82
ارسال: 11
.left-top-txt{position:absolute;top:20px;left:60px;font size:5px;}
.
left-top-txt a,left-top-txt a:hover{text-decoration:none;color:#fff;background:#006680;border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;-o-border-radius:7px;-ms-border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 15px black inset;-moz-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-webkit-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-o-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-ms-box-shadow:0px 0px 15px black inset;padding:10px 35px 10px 35px;text-shadow:1px 1px black;}
.left-top-txt img{position:absolute;top:-8px;left:-42px;} 

الان دقیقا ب کدوم از این قسمتا اضافه کنم؟
به
.left-top-txt a,left-top-txt a:hover
اضافه کردم تاثیر نداشت
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 12
کد اصلاح شد :
.left-top-txt{position:absolute;top:20px;left:60px;font-size:12px;}
.left-top-txt a,left-top-txt a:hover{text-decoration:none;color:#fff;background:#006680;border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;-webkit-border-radius:7px;-o-border-radius:7px;-ms-border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 15px black inset;-moz-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-webkit-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-o-box-shadow:0px 0px 15px black inset;-ms-box-shadow:0px 0px 15px black inset;padding:10px 35px 10px 35px;text-shadow:1px 1px black;}
.left-top-txt img{position:absolute;top:-8px;left:-42px;}

image

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :