وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

کد این قاسمت

سلام میشه کد های گلوبال و هدر این قسمت توی انجمنتون بذارید

image
پاسخ های کاربران 9
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 2
کدهای Global.css
/* best topics */

#mylightdesignbests {
    margin-bottom: -10px;
    margin-top: 20px;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
padding: 12px;
text-align: center;
height: 120px;
}
.beststop {
position: absolute;
background: url(images/mywiki_pink/beststop.png) no-repeat;
height: 39px;
width: 190px;
right: 65px;
margin-top: -15px
}
.beststop span {
    position: absolute;
    font: 16px Byekan;
    color: white;
    text-shadow: 1px 1px #484848;
    right: 47px;
    top: 4px;
}
.beststop2 {
position: absolute;
background: url(images/mywiki_pink/beststop.png) no-repeat;
height: 39px;
width: 190px;
left: 65px;
margin-top: -15px
}
.beststop2 span {
    position: absolute;
    font: 16px Byekan;
    color: white;
    text-shadow: 1px 1px #484848;
    left: 47px;
    top: 4px;
}
.bestuser {
border: 1px solid #ccc;
background:rgba(255,255,255,0.6);
overflow: hidden;
height: 125px;
width: 19%;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
float: right;
margin-right:50px;
}
.bestuseravatar {
height: 104px;
width: 80px;
border: 1px solid gray;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
float: left;
margin-left: 8px;
margin-top: 9px;
}
.bestusertext {
font: 16px Byekan;
line-height: 8px;
margin-top: 30px;
}
.bestusertext span{
font: 16px Byekan;
background: url(images/mywiki_pink/bestusericon.png) no-repeat right;
padding: 1px 10px;
padding-right: 28px;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
border: 1px solid #a7a7a7;
-moz-transition: all 0.3s ease-in;
-webkit-transition: all 0.3s ease-in;
-o-transition: all 0.3s ease-in;
-ms-transition: all 0.3s ease-in;
}
.bestusertext span:hover{
    background: url(images/mywiki_pink/bestusericonoff.png) no-repeat right;
}
.bestusertext a {
color: #177ea7;
text-decoration: none;
}
.mylightdesigntopiks {
border: 1px solid #ccc;
background:rgba(255,255,255,0.6);
overflow: hidden;
height: 125px;
width: 70%;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
float: left;
margin-left:50px;
}
.mylightdesigntopikstext span{
font: 13px BYekan;
background: url(images/mywiki_pink/staron.png) no-repeat right;
padding: 5px 10px;
padding-right: 28px;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
border: 0px solid #d1d1d1;
-moz-transition: all 0.3s ease-in;
-webkit-transition: all 0.3s ease-in;
-o-transition: all 0.3s ease-in;
-ms-transition: all 0.3s ease-in;
}
.mylightdesigntopikstext span:hover{
   background: url(images/mywiki_pink/staroff.png) no-repeat right;
   color: gray;
}
.mylightdesigntopikstext {
height: 8px;
margin-top: 25px;
margin-right: 20px;
margin-left: 20px;
}

کدهای Header :
<div id="mylightdesignvbbests">
<div class="bestuser">
<div class="beststop">
<span>برترین کاربر ماه</span>
</div>
<div class="bestuseravatar">
<a href="http://www.wikivb.ir/member.php?u=90">
<img src="http://www.wikivb.ir/avatars/member90.gif?dateline=1357898914"  height="104px" width="80px" />
</a></div>
<div class="bestusertext">
<center>
<a href="#" >
<span style="font-family:Arial;font-weight: bold;padding-top: 4px;padding-bottom: 4px;color:#a800ff">KoG</span>
</a>
</center>
<br/>
<center>
<span> مدیر لایت دیزاین</span>
</center>
<br/>
<center>

<!-- تبدیل شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->


<a href="http://www.lightdesign.ir/" target="blank">
<span>وبسایت ایشان</span>
</a>
</center>
</div> </div>
<div class="mylightdesigntopiks">
<div class="beststop2">
<span>تاپیکهای کارآمد</span>
</div>
<div class="mylightdesigntopikstext">
<a href="#" ><span style="float: right;">تست یک</span></a>
<a href="#" ><span style="margin:0 auto;">تست دو</span></a>
<a href="#" ><span style="float: left;">تست سه</span></a>
</div>
<div class="mylightdesigntopikstext">
<a href="#" ><span style="float: right;">تست چهار</span></a>
<a href="#" ><span style="margin:0 auto;">تست پنج</span></a>
<a href="#" ><span style="float: left;">تست شش</span></a>
</div>
<div class="mylightdesigntopikstext">
<a href="#" ><span style="float: right;">تست هفت</span></a>
<a href="#" ><span style="margin:0 auto;">تست هشت</span></a>
<a href="#" ><span style="float: left;">تست نه</span></a>
</div> </div> </div>

image
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 3
میشه رنگ بک گراندشو عوض کرد؟؟

image
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 4
بک گراند خاکستری پشتش رو میگی ؟ ( پشت برترین کاربر _ پشت برترین تاپیک ها )

image
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 5
آره اون تغییر کنه

بعد دور نوشته های مدیر ارشد و نام کار بریش این خط نداره؟؟؟؟
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 6
کادر رو اون متن ها رو میتونید با ویرایش کلاس .bestusertext span تغییر بدید
رنگ پس زمینه برترین کاربر رو میتونید با ویرایش کلاس bestuser تغییر بدید
رنگ پس زمینه برترین تاپیک ها رو هم با ویرایش کلاس mylightdesigntopiks می تونید تغییر بدید

image
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 7
دور متن ها درست شد ولی بک گراندش تغییر نکرد

این رنگ میخوام تغیر بدم

image
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 8
در کلاس bestuser رنگ background رو تغییر بدید

کدهای کلاس bestuser :
.bestuser {
border: 1px solid #ccc;
background:rgba(255,255,255,0.6);
overflow: hidden;
height: 125px;
width: 19%;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
float: right;
margin-right:50px;
}

image
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 9
میشه خودتون تغیر بدید

رنگی که میخوان: 101010#
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 10
.bestuser {
border: 1px solid #ccc;
background:#101010;
overflow: hidden;
height: 125px;
width: 19%;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
-o-border-radius: 5px;
-ms-border-radius: 5px;
float: right;
margin-right:50px;
}

image

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :